Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Zemina

Zemina je termín, který se používá v inženýrsko-geologické klasifikaci hornin. Je založen na strukturní soudržnosti hornin a rozlišuje horniny na několik typů. Dá se obecně říci, že významné zastoupení má v hlíně prvek křemík-hliník-uhlík-vápník a další. Horniny nezpevněné neboli zeminy se dále dělí na:
• soudržné - jíl
• nesoudržné - písek, štěrk
• organické - rašelina
• umělé - skládky, navážky atd.
Zeminy se skládají z pevných částic, vody a vzduchových mezer. Z hlediska stavebnictví se zeminy dělí podle velikosti pevných částic, a to na:
• jemnozrnné (jednotlivé částice nelze spatřit pouhým okem)
o jíly (velikost částic do 0,002mm)
o hlíny (velikost částic 0,002 až 0,06mm)
• hrubozrnné (velikost částic lze spatřit pouhým okem)
o písek (velikost částic 0,06 až 20mm)
o štěrk (velikost částic 20 až 60mm)
o valouny (velikost částic 60 až 256mm)
o balvany (velikost částic více než 256mm)