Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Vertikutace

Slovo vertikutace pochází z angličtiny a znamená doslova vertikální řez (vertical cut). Při vertikutaci se ostny nebo nože zařezávají do země do hloubky 1-2mm a čistí tak půdu pod drny od nečistot a posekané trávy. Vertikální řez prospívá trávníku především tím, že:

• vyhrabává suchou odumřelou trávu
• rozrušuje a odstraňuje zplstnatění a zamechování
• kolmým přesekáním výběžků trav podněcuje tvorbu nových výhonů a trávník se zmlazuje
• narušuje a omezuje růst dvouděložných rostlin (trávníkových plevelů) zejména s listovými růžicemi přisedlými k povrchu půdy
• lehce nakypřuje povrch půdy, která pak lépe přijímá vláhu, živiny a vzduch, případně i přísev travních semen

Ideálně je vertikutaci provádět 2x ročně nejlépe na jaře a pak koncem léta .