Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Půda

Půda
Půda je nejsvrchnější vrstvou zemské kůry, je prostoupená vzduchem, vodou, rostlinnými a živočišnými organismy, vzniká v procesu pedogeneze pod vlivem vnějších faktorů a času a je produktem přeměn minerálních a organických látek. Je morfologicky organizovaná a poskytuje životní prostředí živočichům, rostlinám a člověku. Půda je předmětem studia pedologie.