Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Ornice

Ornice je úrodná vrstva půdy vznikající zemědělskou činností na polích. Vzniká obráběním půdy, zapravováním organických a minerálních hnojiv a působením klimatických, biologických a chemických činitelů.