Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Jíl

Jíl je usazená hornina nezpevněná složená z hmoty tvořenou jílovými minerály a dalšími příměsy (jiné minerály, úlomky hornin), s velikostí jednotlivých zrn pod 2 μm (50 %). Hornina má různou barvu závislou na obsahu příměsí. Výskyt jílu je vázán na jejich vznik, který je spojen s mořskou sedimentací v rozsáhlých abyssálních pánvích, kam se drobné částečky dostávaly pomocí vodních toků. (Samozřejmě se můžeme setkat i s jíly vzniklými na pevnině.). Vzhledem k vázání výskytu jílu na mořské prostředí je jeho hojné zastoupení i na území ČR, kde vznikl převážně v období druhohor až čtvrtohor.
Jíly se používají jako ideální těsnicí vrstva v mokrém stavu, jelikož při nasycení vodou se stává pro další vodu naprosto nepropustný. Je vhodný jako podklady pro přehrady, hráze atd.