Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Hlína

Hlína je z geologického hlediska soudržná zemina (nezpevněná hornina), která se skládá z částic různé velikosti, vždy však menších než 2 milimetry. Hlína obsahuje všechny tři složky rozlišované při popisu sedimentárních hornin:
písek – nezpevněný sediment o velikosti zrna mezi 0,05 – 2 mm
• prach – nezpevněný sediment o velikosti zrn mezi 0,004(2) – 0,05 mm (používá se také termín silt)
jíl – zrna velikosti pod 0,004 mm