Travní koberce - zakládaní a údržba trávníků - sportovní i okrasné trávníky - automatické závlahové systémy - retenční systémy

slideshow 1 slideshow 2 slideshow 4 slideshow 4

Jste zde

Aerifikace

Aerifikace je mechanický úkon, při němž se duté hroty zahlubují 10-12cm pod povrch půdy a tyto vzniklé válečky zeminy vynášejí na povrch. Vzniklé jamky se poté zasypávají pískem. Provádí se především při velmi zhutnělém travním drnu nebo povrchovém přemokření.